Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Friday, 17 April 2015 14:55

Історія кафедри

Історія кафедри розпочинається з діяльності циклової комісії спеціальних дисциплін Чернігівського юридичного технікуму (1969-1994 рр.), який був відкритий для підготовки фахівців за спеціальністю „Правознавство і облік у системі соціального забезпечення”.

Першим організатором і головою циклової комісією на громадських засадах стала Кушвід Н.А. Одночасно вона була першим завідувачем кабінету радянського пенсійного забезпечення, а першим його лаборантом – Близнюк С.Я.

Головами циклової комісії на різних етапах її становлення та розвитку були: Савенко І.П., Волкова Г.Р., Деркач Т.В., Андріїв В.М., Шумна Л.П. Циклова комісія спеціальних дисциплін об’єднала найбільш досвідчених, висококваліфікованих фахівців у сфері соціального забезпечення, зокрема, викладачів основ лікарсько-трудової експертизи, радянського пенсійного забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності, механізації обліково – обчислювальних робіт, планування і фінансування в системі соціального забезпечення, організації діловодства, організації роботи органів соціального забезпечення та інших. Створення першої в Україні циклової комісії з фахового вивчення радянського права соціального забезпечення було значним кроком на шляху підготовки фахівців для соціальної сфери.

Важливою подією в житті циклової комісії було створення у 1993 році відповідно до спільного наказу Міністерства освіти України та Міністерства соціального захисту населення України на базі юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка навчального комплексу „Юрист”, що забезпечило можливість залучати до проведення занять у технікумі, пізніше – коледжі, науково-педагогічних працівників юридичного факультету університету (кандидатів і докторів юридичних наук). Це сприяло активізації навчально-методичної роботи, організації написання навчальних посібників, розробці пакетів навчально-методичних документів, проведенню науково-практичних конференцій, виданню науково-практичного збірника „Проблеми права” (проф. Андрейцев В.І., проф. Прокопенко В.І., доц. Безугла Я.І., доц. Балюк Г.І. та інші), а також стимулювало викладачів до роботи з написання кандидатських дисертацій, вступу на навчання до аспірантури.

Реорганізація технікуму в коледж у 1994 році поставила перед навчальним закладом нові відповідальні завдання щодо підвищення якості підготовки спеціалістів для органів соціального захисту населення і зумовила необхідність поділу циклової комісії на циклову комісію права соціального захисту населення (її головою був призначений Андріїв В.М.) та циклову комісію організації роботи органів соціального захисту населення (голова комісії – Рузанов А.Д.). До складу циклової комісії права соціального захисту населення увійшли такі предмети, як: право соціального забезпечення, пенсійне забезпечення, аналіз нового пенсійного законодавства.

У 1997 ріці до складу циклової комісії увійшло трудове право, у зв’язку з чим циклова комісія була перейменована і до недавнього часу називалась цикловою комісією трудового права та права соціального забезпечення. Поступово перелік предметів цієї циклової комісії значно розширився і вона об’єднала у своєму складі трудове право, право соціального забезпечення, правові основи соціально-побутового обслуговування інвалідів та ветеранів, пенсійне забезпечення, правові основи соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, організацію роботи з кадрами, юридичні факти в соціальному забезпеченні.

У лютому 2004 року після утворення на базі коледжу Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці внаслідок реорганізації цієї комісії була створена випускова кафедра трудового права та права соціального забезпечення.

У 2011 році у зв’язку з реорганізацією інституту шляхом приєднання до Чернігівського державного технологічного університету кафедра трудового права та права соціального забезпечення продовжила свою діяльність при юридичному факультеті цього ж університету.

У вересні 2016 року кафедра була перейменована на кафедру трудового права, адміністративного права та процесу.

На даний час кафедра трудового права, адміністративного права та процесу функціонує у складі юридичного факультету Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету.

Read 16789 times

Menu

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308
You are here: Home