Print this page

Організація та проведення наукових заходів

ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ регулярно організовує та проводить науково-практичні конференції, круглі столи, навчально-методичні семінари, на яких відбувається обмін думками авторитетних науковців та практиків з широкого спектру проблем у соціально-правовій сфері. Серед основних таких заходів можна виділити наступні:

- всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна робота та сучасність: тенденції, виклики, перспективи» (23-24 травня 2013 р.); щорічні науково-практичні конференції молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (травень кожного року); всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти» (21 січня 2015 р.);

- круглі столи та науково-практичні семінари: «Новації пенсійної реформи: проблеми сьогодення» (грудень 2011 р.), «Правові аспекти праці та пенсійного забезпечення науково-педагогічних працівників» (лютий 2012 р.), «Практичні питання реалізації права громадян у соціальній сфері» (квітень 2012 р.), «Соціально-правовий механізм захисту прав людини в Україні» (грудень 2012 р.), «Захист і реалізація прав та інтересів працюючих жінок» (лютий 2013 р.), «Волонтерство: досвід, реалії та перспективи» (5 грудня 2014 р.) та ін.

Результатом цих заходів є публікація відповідних збірників.


Read 30757 times