Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Центр сталого розвитку громади

Центр сталого розвитку громади (0)

Центр сталого розвитку громади Чернігівського національного технологічного університету

Метою діяльності Центру є сприяння сталому розвитку громади м. Чернігова та регіону через активізацію науково-дослідницької, виховної та проектної діяльності науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів Університету, налагодження міжсекторальної взаємодії у громаді, організацію просвітницької, проектної та наукової діяльності у сфері сталого розвитку громад.

Основні завдання:
- Здійснення пропаганди досягнень сучасної науки та поширення наукових знань щодо сталого розвитку громади.
- Сприяння самостійній науково-дослідній діяльності в сфері сталого розвитку громади.
- Акумуляція нових знань, постановка, вирішення та практична реалізація актуальних проблем сталого розвитку громади і тих напрямів, що розвиваються на межі споріднених наук та міждисциплінарних зв’язків.
- Висвітлення і поширення результатів науково-дослідного пошуку, науково-дослідних робіт та проектів у сфері сталого розвитку громади.
- Методична та організаційна допомога у написанні грантових заявок до міжнародних програм та проектів міжнародної технічної допомоги, які мають спрямованість на сталий розвиток громади, підтримку соціально вразливих категорій населення;
- Організація навчально-виховного процесу, орієнтованого на сталий розвиток громади м. Чернігова.
- Інформування громади м. Чернігова про засади сталого розвитку суспільства.
- Пропагування інноваційних технологій в побут та життя населення Чернігівщини (школи, ПТНЗ, ВНЗ, підприємства та організації).
- Сприяння волонтерській діяльності студентів, магістрантів та аспірантів, їх активне залучення до заходів Центру.
- Організація та проведення культурно-масових заходів (концерти, фестивалі, виставки, заходи творчого характеру, конференції, з’їзди), які сприяють сталому розвитку громади.
- Виконання інших завдань, спрямованих на реалізацію мети діяльності Центру сталого розвитку громади.

Принципи діяльності Центру:
- Науковість (впровадження теоретико-методологічних основ сталого розвитку громади в практичну діяльність Центру, програмно-методичного інструментарію, оцінка ефективності технологій, що використовуються для досягнення позитивного результату).
- Системність (забезпечення тривимірності в реалізації завдань Центру, наступності між освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр – спеціаліст – магістр).
- Міжвідомча інтеграція та соціальне партнерство (координація дій різних відомств, соціальних інституцій, служб з метою реалізації основних завдань та напрямів діяльності Центру).
- Пріоритетність змістової й організаційної самостійності та зворотного зв’язку (створення умов науково-пошукової та консультативної діяльності, що вимірюється та оцінюється кількісними та якісними результатами діяльності Центру).

Основні напрями діяльності:
- Проведення наукової діяльності в напрямку сталого розвитку громади.
- Вивчення сучасних теоретичних підходів у сфері сталого розвитку громади.
- Організація зустрічей з провідними вченими, публічних науково-комунікативних заходів та подій, які мають на меті поширення наукового світогляду, посилення науково-дослідної роботи у сфері сталого розвитку громади.
- Організація участі аспірантів, магістрантів та студентів у конкурсах наукових праць та конференціях з проблематики сталого розвитку.
- Організація та проведення конференцій, круглих столів, навчальних та навчально-методичних семінарів, інших форм організації науково-дослідної роботи з проблематики сталого розвитку.
- Налагодження співробітництва з міжнародними організаціями та фондами, надання підтримки у підготовці та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги , спрямованої на розвиток громади.
- Сприяння реалізації соціальних змін в громаді.
- Впровадження інклюзивної освіти у вузі.
- Розвиток соціальної активності людей похилого віку.

Координатори роботи Центру:
к.психол.н., доцент Т.І. Сила
к.психол.н., Н.С. Левицька

Адреса Центру: м. Чернігів, вул. Козацька 1б (50 р. ВЛКСМ).

Відбувся фінал відбіркового етапу студентських дебатів, присвячених сталому розвитку громад (детальніше...)

Проводиться конкурс мікрогрантів на реалізацію студентських проектів в рамках спільного проекту Європейського Союзу та програми розвитку ООН (детальніше...)

Menu

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308
You are here: Центр сталого розвитку громади