Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Departments

Departments

Children categories

Кафедра кримінального права та правосуддя

Кафедра кримінального права та правосуддя (2)

Завідувач кафедри: Головко Михайло Борисович, к.ю.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 409

Телефон кафедри: 665-240

Електронна адреса: kriminal409@ukr.net

 

Кафедра кримінального права та правосуддя утворена 10 лютого 2004 р. внаслідок реорганізації циклової комісії кримінально-правових дисциплін та організації роботи правоохоронних органів. Завідувачем кафедри з моменту її створення була Остапенко Л.А.

Кафедра об’єднала висококваліфікованих фахівців, зокрема викладачів кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінально-процесуального права, судової медицини та судової психіатрії, криміналістики, адвокатури, прокуратури, етики юриста, юридичної психології.

Створення кафедри кримінального права та правосуддя на базі Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці було значним кроком на шляху підготовки фахівців-правників. Навчальні дисципліни на кафедрі викладаються згідно з навчальною програмою. Це дозволяє випускникам юридичного факультету отримати дипломи спеціалістів та магістрів у таких вищих навчальних закладах, як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет внутрішніх справ, Академія прокуратури України, Академія адвокатури України та інших.

Кафедра вже має власну історію та традиції. Викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-практичних семінарах, міжнародних дослідницьких проектах, міжнародних науково-практичних конференціях, проводять круглі столи та особливу увагу приділяють науковій та навчально-виховній роботі зі студентами.

Науковою темою над розробкою і впровадженням якої працюють викладачі кафедри є - “Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина у кримінальному провадженні”.

Невід’ємною складовою частиною наукової роботи викладачів кафедри є їх активна участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікації наукових статей у фахових виданнях, обговорення та рецензування авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: “Кримінальне право”, “Кримінально-виконавче право”, “Кримінологія”, “Адвокатура в Україні”, “Юридична психологія”, “Етика юриста”, “Криміналістика”, “Кримінально-процесуальне право”, “Правова статистика”, “Теоретичні засади кримінально-правової кваліфікації злочинів”, “Прокуратура в Україні”, “Судова медицина та судова психіатрія”.

Науково-педагогічні працівники виступають науковими керівниками при написанні наукових статей та тез для участі у проведенні студентських, міжвузівських науково-практичних конференцій.

Викладачі кафедри регулярно організовують зустрічі студентів з практичними працівниками суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, а також відвідування судових засідань у кримінальних провадженнях. За ініціативою студентів та за підтримки науково-педагогічних працівників організовуються ділові ігри на тему: „Судовий розгляд справи”.

View items...
Кафедра організації соціально-психологічної допомоги населенню

Кафедра організації соціально-психологічної допомоги населенню (3)

Завідувач кафедри: Кальницька Катерина Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент

Старший лаборант: Ревенок Марія Володимирівна

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька 1-а, каб. 310-311

Телефон кафедри:
(04622) 5-39-54

Електронна адреса:
kafedra.osdn@ukr.net

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Психологічна допомога у кризових ситуаціях.
2. Соціально-психологічна реабілітація.
3. Психологія гендерних відносин сучасного суспільства.
4. Психотренінг особистісного розвитку.
5. Соціальна геронтологія.
6. Психологія особистості.
7. Методи соціальної роботи.
8. Основи психодіагностики.
9. Вікова психологія.
10. Технології соціальної роботи.
11. Основи практичної психології та консультування.
12. Кризова психологія.
13. Соціальна психологія.
14. Основи реабілітології.
15. Психологія основ маркетингової діяльності.
16. Основи загальної та медичної психології.
17. Соціологія.
18. Менеджмент соціальної роботи.
19. Менеджмент соціального забезпечення.
20. Соціально-психологічна корекція.
21. Фізіологія і психологія праці.
22. Соціологія права.
23. Соціологія в соціальній роботі.
24. Соціальна робота з жертвами екстремальних ситуацій.
25. Основи патопсихології та психіатрії.
26. Основи психокорекції та психотерапії.
27. Основи охорони праці.
28. Конфліктологія.
29. Психологія фізичного виховання та спорту.
30. Психодіагностика в соціальній роботі.
31. Соціально-психологічний тренінг.
32. Психологія сімейних відносин.
33. Психологія і фізіологія праці.
34. Організаційна психологія.
35. Загальна психологія.
36. Психологія.
37. Теорія і практика соціально-психологічного консультування.
38. Основи консультування.
39. Психологія управління.
40. Документознавство.
41. Соціальна і демографічна статистика.
42. Практикум з соціальної роботи.
43. Спеціальні та галузеві соціології.
44. Медико-соціальні основи здоров’я.
45. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах.
46. Безпека життєдіяльності.
47. Волонтерство в системі медико-соціальної допомоги населенню.
48. Сучасні соціологічні теорії.
49. Соціальна робота з різними групами клієнтів.
50. Практична психологія та консультування.
51. Пенітенціарна педагогіка та психологія.
52. Соціальна профілактика.
53. Організаційно-кадрова робота в системі соціального захисту.
54. Соціальна і демографічна статистика.
55. Соціально-медичний патронаж.
56. Економіка соціальної роботи.
57. Соціальне інспектування.
58. Основи соціоекології.
59. Основи педагогіки.

View items...
Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи (2)

Head of Department: Topol Olga Vladimirovna
Address: Chernihiv, Prospect Mira 44, room number 103
E-mail: social_work0402@mail.ru
E-mail Head of Department: topololga@ukr.net
Tel: 66-95-12
Phone Dean Faculty of Law: 77-51-80.
Order №. 204 on 19 July 2001 in accordance with the decision of the Academic Council (Protocol No. 6 from 2.06.2001)
The Department of Humanities Department of Sociology "was separated and psychology. Order №. 55 of the 1.04.2005 y. in accordance with the decision of the Academic Council (protocol № 03/05 from 31.03.2005) has changed the name of the "Sociology and psychology" to "social work".
Chair of the social work Department is constant with the BA branch of knowledge "social security" 1301 the preparation 6.130102 "social work" and specialists on speciality 7.13010201 "social work".
The form of training is daytime, correspondence.
The work of the Department is carried out according to annual plans, covering training, scientific-methodological, educational, research and other kinds of works in accordance with the laws of Ukraine "on labour", "about education", "on higher education", normative acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Ministry of education and science, youth and sport of Ukraine, statute of the Institute.
Graduates can work in public administration, information, education, social security, health, law enforcement and other areas of social activities as: sociologist, instructor, counselor, assistant, secretary in the office of government and local authorities, experts from the analysis labor market, specialist in public relations and media relations, administrative manager, inspector of social care, specialist in organizational and personnel issues, a consultant on social-political issues (in parties and social organizations), orhsekretariya (associations, unions, federations, etc. ), social worker and other areas.

View items...
Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права (2)

Завідувач кафедри: Козинець Олена Гаврилівна, к.і.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 410

Телефон кафедри: 665-241

Електронна адреса: state_and_law@ukr.net

 

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права як окремий підрозділ юридичного факультету має досвід роботи 18 років. Але, необхідно відмітити, що історія кафедри починається з діяльності циклової комісії юридичних дисциплін Чернігівського юридичного технікуму (1969-1994 рр.).

У 1994 р. після реорганізації технікуму в коледж продовжував існувати цикл юридичних дисциплін, з якого у 1998 р. була виділена як окремий підрозділ циклова комісія історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права.

У лютому 2004 р. після утворення на базі юридичного коледжу Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці внаслідок реорганізації циклової комісії була створена кафедра історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права.

Кафедра здійснює свою діяльність у відповідності з діючим законодавством, згідно Положення “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”. Кафедра проводить: навчальну; методичну і науково-дослідницьку роботу; роботу зі студентами.

У 2011 р. у зв’язку з реорганізацією інституту шляхом приєднання до Чернігівського державного технологічного університету (з 4 жовтня 2013 року Чернігівського національного технологічного університету) кафедра історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права (з червня 2013 р. кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права) продовжує свою діяльність на юридичному факультеті університету.

З вересня 2014 року кафедра в складі юридичного факультету увійшла до Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій ЧНТУ.


View items...
Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу

Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу (3)

Завідувач кафедри: Рудик Вікторія Анатоліївна, к.ю.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 402, каб. 108

Телефон кафедри: 665-243

Електронна адреса: kaf.trud.prava@ukr.net

Web сайт: http://kafedratpsz.wix.com/kaftrudprava

 

Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу має 49-річний досвід роботи як підрозділ юридичної освіти в Україні. На даний час кафедра функціонує у складі юридичного факультету Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету та є випусковою кафедрою цього навчального закладу.

Склад кафедри трудового права, адміністративного права та процесу налічує 9 науково-педагогічних працівників, серед них: особи з почесними званнями «Заслужений працівник народної освіти України», «Відмінник освіти»; науковими ступенями доктора юридичних наук, кандидата юридичних наук; вченими званнями професора, доцента.

Учені кафедри проводять наукові дослідження з актуальних проблем науки трудового права, адміністративного права та права соціального забезпечення.

За результатами науково-дослідної роботи викладачами кафедри публікуються монографії, підручники, навчальні посібники, науково-практичні коментарі, збірники нормативно-правових актів, навчально-методичні посібники, наукові статті. Невід’ємною складовою науково-дослідної роботи на кафедрі є активна участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, що організовуються в Інституті та поза його межами. 

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють методичній роботі, яка, перш за все, спрямована на методичне забезпечення навчального процесу. На кафедрі чітко визначилися основні напрями підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері зайнятості і соціального захисту населення. Основними навчальними дисциплінами кафедри є: «Трудове право України», «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Право соціального забезпечення». Спеціальними дисциплінами кафедри є: «Оплата праці», «Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю», «Правові засади публічної служби в Україні» та інші. 

Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу як випускова кафедра Інституту здійснює безпосереднє керівництво юридичної клініки «Adiutorium», яка успішно функціонує при нашому навчальному закладі.

View items...
Кафедра фізичної реабілітації

Кафедра фізичної реабілітації (0)

Завідувач кафедри: Зайцев Володимир Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент

Адреса: м. Чернігів,  вул. Козацька, 1-В

Телефон кафедри: 5-37-35

Електронна адреса: zdorovya.stu@gmail.com

Web сайтhttp://zdorovya.stu.cn.ua/

View items...
Кафедра цивільного, господарського права і процесу

Кафедра цивільного, господарського права і процесу (2)

Head of the Department: Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor Nishchymna Svitlana Oleksiivna
Tel. (0462)77-51-80, 67-47-15, extension 117, 118.
E-mail: yur_fak_kafedra@mail.ru


The department of civil, economic and criminal law is a basic organization department of the law faculty of Chernihiv state institute of economics and management. The department is a rather young, but influential and competitive organization department.
The department trains students in the basic areas of national and international law. In the process of studies students acquire skills and abilities of legal propositions application.
The department of civil, economic and criminal law trains bachelors in the area of training 6.030401 “Jurisprudence”, and specialists of the speciality 7.03040101 “Jurisprudence”.

View items...

Menu

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308
You are here: Departments