Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Wednesday, 06 June 2018 20:47

Перспективи викладання логіки у студентів юридичного факультету обговорили учасники науково-методичного семінару

Rate this item
(0 votes)

05 червня 2018 р. в Навчально-науковому інституті права і соціальних технологій ЧНТУ відбувся міжкафедральний науково-методичний семінар «Новітні тенденції викладання логіки у студентів-бакалаврів спеціальності 081 «Право».

Семінар ініційований кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін (завідувач кафедри к. філос. н., доц. Н.В. Шакун). У заході взяли участь директор ННІ права і соціальних технологій к.ю.н., доц. Л.А. Остапенко, декан юридичного факультету к.ю.н., доц. О.В. Селецький та завідувачі випускових кафедр юридичного факультету: зав. каф. трудового права, адміністративного права та процесу к.ю.н., доц. В.А. Рудик , зав. каф. кримінального права та правосуддя к.ю.н., доц. М.Б. Головко, зав. каф. цивільного, господарського права і процесу к.ю.н. І.М. Колодій, зав. каф. теорії та історії держави і права, конституційного права к.і.н., доц. О.Г. Козинець.

Учасники семінару обговорили питання масштабного професійного тестування фахівців юридичних спеціальностей. Як відомо, 12 травня 2017 року набув чинності наказ МОН України від 11.04.2017 р. № 579 «Про затвердження Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право». В зв’язку з цим виникла необхідність у наданні освітніх послуг, які б давали можливість студентам-бакалаврам підготуватися до успішного складання тесту загальних навчальних правничих компетентностей (ТЗНПК).

Доц. каф. соціально гуманітарних дисциплін, к.ф.н. Н.А. Ємець, яка забезпечує викладання дисципліни «Логіка» для студентів юридичного факультету, презентувала навчальний курс, спрямований на розвиток практичних навичок логічного, критичного, аналітичного мислення студентів. Доповідач ознайомила присутніх з методологією та методикою обґрунтування рішень тестових завдань, які були запропоновані в якості зразків для підготовки до вступних іспитів в магістратуру за спеціальністю 081 «Право».

Під час семінару обговорили специфіку підготовки майбутніх фахівців-юристів та структуру професійної компетентності здобувачів вищої юридичної освіти. Учасники заходу висунули пропозицію впровадження в освітній процес ЧНТУ підготовчого курсу до складання ТЗНПК.

Read 846 times

Menu

Random Image

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308
You are here: News News Перспективи викладання логіки у студентів юридичного факультету обговорили учасники науково-методичного семінару