Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
The student's scientific activity
The student's scientific activity

The student's scientific activity

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності Інституту. Це один із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, розширення загального та професійного світогляду.

Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів є: залучення талановитої молоді до наукових досліджень, організація участі студентів в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, олімпіадах.

В Інституті діють також наукові гуртки:
1) Гурток «Етнос». Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а.
2) Науковий гурток кафедри соціології і психології «Прикладні соціологічні та психологічні дослідження». Керівник: Мазур Т.В., к.псих.н., доцент. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 310.
3) Гурток кафедри соціальної роботи «Місце зустрічі - діалог». Керівник: Акименко Ю.Ф., доцент кафедри. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1а.
4) Науковий гурток з проблем дослідження кримінального права, процесу та криміналістики «Феміда». Керівник: Коломієць Н.В., завідувач кафедри кримінального права та правосуддя. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1а.
5) Науковий гурток «Правознавець». Керівник: Толкач А.М., ст. викладач. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1а.
6) Науковий гурток «Соціальний правник». Керівник: Пузирний В.Ф., д.ю.н., професор. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1а.
7) Науковий студентський гурток «Цивіліст». Керівник: Колодій І.М., к.ю.н. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1а.
8) Дискусійний клуб кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права «Форум». Керівник: Козинець О.Г., завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1а.
9) Дебатний клуб зі сталого розвитку суспільства. Керівник: Левицька Н.С., доцент кафедри соціальної роботи. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1а.

Menu

Random Image

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308
You are here: Student Life Семестровий контроль The student's scientific activity