Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Кафедра кримінального права та правосуддя
Кафедра кримінального права та правосуддя

Кафедра кримінального права та правосуддя (2)

Завідувач кафедри: Головко Михайло Борисович, к.ю.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 409

Телефон кафедри: 665-240

Електронна адреса: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Кафедра кримінального права та правосуддя утворена 10 лютого 2004 р. внаслідок реорганізації циклової комісії кримінально-правових дисциплін та організації роботи правоохоронних органів. Завідувачем кафедри з моменту її створення була Остапенко Л.А.

Кафедра об’єднала висококваліфікованих фахівців, зокрема викладачів кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінально-процесуального права, судової медицини та судової психіатрії, криміналістики, адвокатури, прокуратури, етики юриста, юридичної психології.

Створення кафедри кримінального права та правосуддя на базі Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці було значним кроком на шляху підготовки фахівців-правників. Навчальні дисципліни на кафедрі викладаються згідно з навчальною програмою. Це дозволяє випускникам юридичного факультету отримати дипломи спеціалістів та магістрів у таких вищих навчальних закладах, як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет внутрішніх справ, Академія прокуратури України, Академія адвокатури України та інших.

Кафедра вже має власну історію та традиції. Викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-практичних семінарах, міжнародних дослідницьких проектах, міжнародних науково-практичних конференціях, проводять круглі столи та особливу увагу приділяють науковій та навчально-виховній роботі зі студентами.

Науковою темою над розробкою і впровадженням якої працюють викладачі кафедри є - “Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина у кримінальному провадженні”.

Невід’ємною складовою частиною наукової роботи викладачів кафедри є їх активна участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікації наукових статей у фахових виданнях, обговорення та рецензування авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: “Кримінальне право”, “Кримінально-виконавче право”, “Кримінологія”, “Адвокатура в Україні”, “Юридична психологія”, “Етика юриста”, “Криміналістика”, “Кримінально-процесуальне право”, “Правова статистика”, “Теоретичні засади кримінально-правової кваліфікації злочинів”, “Прокуратура в Україні”, “Судова медицина та судова психіатрія”.

Науково-педагогічні працівники виступають науковими керівниками при написанні наукових статей та тез для участі у проведенні студентських, міжвузівських науково-практичних конференцій.

Викладачі кафедри регулярно організовують зустрічі студентів з практичними працівниками суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, а також відвідування судових засідань у кримінальних провадженнях. За ініціативою студентів та за підтримки науково-педагогічних працівників організовуються ділові ігри на тему: „Судовий розгляд справи”.

Menu

Random Image

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308
You are here: Student Life Семестровий контроль Кафедра кримінального права та правосуддя