Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Teaching and Methodological Work
Teaching and Methodological Work

Teaching and Methodological Work

Навчально-методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. Навчально-методична робота полягає у методичному забезпеченні й удосконаленні існуючих форм і видів занять зі студентами.

Основними напрямами навчально-методичної роботи є:
− перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
− створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей згідно із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
− удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;
− вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;
− методичне забезпечення єдності навчального процесу і наукових досліджень;
− методична допомога в роботі кураторів академічних груп;
− аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок;
- вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;
− аналіз загальних і специфічних питань методики викладання.

Menu

Random Image

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308
You are here: Student Life Teaching and Methodological Work Teaching and Methodological Work