Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Кафедри
Кафедри

Кафедри

Підкатегорії

Кафедра кримінального права та правосуддя

Кафедра кримінального права та правосуддя (2)

Завідувач кафедри: Головко Михайло Борисович, к.ю.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 409

Телефон кафедри: 665-240

Електронна адреса: kriminal409@ukr.net

 

Кафедра кримінального права та правосуддя утворена 10 лютого 2004 р. внаслідок реорганізації циклової комісії кримінально-правових дисциплін та організації роботи правоохоронних органів. Завідувачем кафедри з моменту її створення була Остапенко Л.А.

Кафедра об’єднала висококваліфікованих фахівців, зокрема викладачів кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінально-процесуального права, судової медицини та судової психіатрії, криміналістики, адвокатури, прокуратури, етики юриста, юридичної психології.

Створення кафедри кримінального права та правосуддя на базі Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці було значним кроком на шляху підготовки фахівців-правників. Навчальні дисципліни на кафедрі викладаються згідно з навчальною програмою. Це дозволяє випускникам юридичного факультету отримати дипломи спеціалістів та магістрів у таких вищих навчальних закладах, як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет внутрішніх справ, Академія прокуратури України, Академія адвокатури України та інших.

Кафедра вже має власну історію та традиції. Викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-практичних семінарах, міжнародних дослідницьких проектах, міжнародних науково-практичних конференціях, проводять круглі столи та особливу увагу приділяють науковій та навчально-виховній роботі зі студентами.

Науковою темою над розробкою і впровадженням якої працюють викладачі кафедри є - “Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина у кримінальному провадженні”.

Невід’ємною складовою частиною наукової роботи викладачів кафедри є їх активна участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікації наукових статей у фахових виданнях, обговорення та рецензування авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: “Кримінальне право”, “Кримінально-виконавче право”, “Кримінологія”, “Адвокатура в Україні”, “Юридична психологія”, “Етика юриста”, “Криміналістика”, “Кримінально-процесуальне право”, “Правова статистика”, “Теоретичні засади кримінально-правової кваліфікації злочинів”, “Прокуратура в Україні”, “Судова медицина та судова психіатрія”.

Науково-педагогічні працівники виступають науковими керівниками при написанні наукових статей та тез для участі у проведенні студентських, міжвузівських науково-практичних конференцій.

Викладачі кафедри регулярно організовують зустрічі студентів з практичними працівниками суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, а також відвідування судових засідань у кримінальних провадженнях. За ініціативою студентів та за підтримки науково-педагогічних працівників організовуються ділові ігри на тему: „Судовий розгляд справи”.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра організації соціально-психологічної допомоги населенню

Кафедра організації соціально-психологічної допомоги населенню (3)

Завідувач кафедри: Кальницька Катерина Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент

Старший лаборант: Ревенок Марія Володимирівна

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька 1-а, каб. 310-311

Телефон кафедри:
(04622) 5-39-54

Електронна адреса:
kafedra.osdn@ukr.net

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Психологічна допомога у кризових ситуаціях.
2. Соціально-психологічна реабілітація.
3. Психологія гендерних відносин сучасного суспільства.
4. Психотренінг особистісного розвитку.
5. Соціальна геронтологія.
6. Психологія особистості.
7. Методи соціальної роботи.
8. Основи психодіагностики.
9. Вікова психологія.
10. Технології соціальної роботи.
11. Основи практичної психології та консультування.
12. Кризова психологія.
13. Соціальна психологія.
14. Основи реабілітології.
15. Психологія основ маркетингової діяльності.
16. Основи загальної та медичної психології.
17. Соціологія.
18. Менеджмент соціальної роботи.
19. Менеджмент соціального забезпечення.
20. Соціально-психологічна корекція.
21. Фізіологія і психологія праці.
22. Соціологія права.
23. Соціологія в соціальній роботі.
24. Соціальна робота з жертвами екстремальних ситуацій.
25. Основи патопсихології та психіатрії.
26. Основи психокорекції та психотерапії.
27. Основи охорони праці.
28. Конфліктологія.
29. Психологія фізичного виховання та спорту.
30. Психодіагностика в соціальній роботі.
31. Соціально-психологічний тренінг.
32. Психологія сімейних відносин.
33. Психологія і фізіологія праці.
34. Організаційна психологія.
35. Загальна психологія.
36. Психологія.
37. Теорія і практика соціально-психологічного консультування.
38. Основи консультування.
39. Психологія управління.
40. Документознавство.
41. Соціальна і демографічна статистика.
42. Практикум з соціальної роботи.
43. Спеціальні та галузеві соціології.
44. Медико-соціальні основи здоров’я.
45. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах.
46. Безпека життєдіяльності.
47. Волонтерство в системі медико-соціальної допомоги населенню.
48. Сучасні соціологічні теорії.
49. Соціальна робота з різними групами клієнтів.
50. Практична психологія та консультування.
51. Пенітенціарна педагогіка та психологія.
52. Соціальна профілактика.
53. Організаційно-кадрова робота в системі соціального захисту.
54. Соціальна і демографічна статистика.
55. Соціально-медичний патронаж.
56. Економіка соціальної роботи.
57. Соціальне інспектування.
58. Основи соціоекології.
59. Основи педагогіки.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи (2)

Завідувач кафедри: Коленіченко Тетяна Іванівна, к.пед.н.

Адреса:
м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, ауд. 407, 214

Телефон кафедри:
72-40-59

Електронна адреса:
social.work2015@ukr.net

Склад кафедри

Коленіченко Тетяна Іванівна 

Посада: завідувач кафедри соціальної роботи
Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 2005 році закінчила Чернігівський державний інститут економіки і управління за спеціальністю «Соціальна робота».
Кандидат педагогічних наук (Київ, 2010 р. Тема дисертації: «Особливості адаптації людей похилого віку до умов нового соціального середовища» спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка).
Коло наукових інтересів: соціальна педагогіка, соціальна робота, зарубіжний досвід організації соціальної роботи, соціальна робота з різними категоріями населення.
Довготермінові доручення: керівник Центру соціальної активності для людей похилого віку «Друга молодість», координатор проекту «Україна-Норвегія».
Викладає дисципліни: «Методологія і організація наукових досліджень», «Соціальні інновації та проектна діяльність», «Основи соціальної педагогіки», «Соціальна робота з людьми похилого віку».
Проектна діяльність:
• 2015-2016 - експерт проекту «Cоціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, тоталітарних режимів та інших людей літнього віку до громади м. Чернігова» Німеччина «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє»;
• 2015 р. - експерт проекту «Паліативна допомога дітям: від розуміння проблеми до реальних дій» за підтримки МФВ в рамках програми ініціативи «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду Відродження;
• 2015 р. - керівник Центру соціальної активності для людей поважного віку «Друга молодість» за підтримки ГО «Центр Поділля-Соціум» та Фонду сприяння демократії при посольстві США в Україні;
• 2016 р. – координатор проекту «Україна-Норвегія».
Наукові та наукові методичні праці: автор понад 70 науково-методичних праць.

 

Кривоконь Наталія Іванівна

доктор психол.наук, професор кафедри соціальної роботи

 

Москаленко Валентина Володимирівна

Посада: професор кафедри соціальної роботи
Освіта, науковий ступінь, вчене звання: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – викладач філософії, закінчила в 1956 р.
Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова – аспірантура за спеціальністю філософія, закінчила в 1965 р.
Кандидат філософських наук з 1967 р. Дисертацію захистила за темою „Соціологічний аспект проблеми здібностей особистості”, з 1970 р. – звання доцента по кафедрі філософії.
Стажування в університеті м. Сегеда (Угорщина) за спеціальностями філософія та психологія – в 1974р.
Академія суспільних наук при ЦК КПСС – докторантура за спеціальністю – філософія, закінчила в 1987р.
Доктор філософських наук з січня 1990р. Вчений ступінь присуджений за результатами захисту дисертації на тему „Культура та діяльність як фактори соціалізації” в спеціалізованій Раді при Інституті філософії НАУ у 1989 р.
Вчене звання професора з 1991 р.
Коло наукових інтересів: соціалізація особистості, психологія соціального впливу, психологія соціальної роботи.
Викладає дисципліни: «Психологія соціального впливу».
Наукова діяльність: автор біля 300 опублікованих наукових робіт за такими напрямками – соціалізація особистості, гендерна психологія, політична соціалізація, економічна соціалізація, проблема здібностей особистості, психологія гри, методологічні питання соціальної психології, вікової психології, психологічні проблеми економічної культури особистості.

Скорик Тамара Володимирівна 

Посада: доцент кафедри соціальної роботи
Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 1986 році закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя за спеціальністю «Музична педагогіка».
Кандидат педагогічних наук (Київ, 1998 р. Тема дисертації : «Формування естетичного досвіду студентів засобами музики», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Доцент кафедри музики (2003 р.)
Коло наукових інтересів: соціальна робота, арт-терапія, соціальна робота з людьми літнього віку, сім»ями та дітьми, дидактика вищої школи.
Довготермінові доручення: Голова волонтерського центру «Довіра» (2011-2014рр).
Викладає дисципліни: «Методика викладання соціальної роботи», «Соціальна робота по організації дозвілля», «Соціальна робота з сім»ями, молоддю та дітьми».
Проектна діяльність: 2014-2016рр. – керівник проекту «Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, тоталітарних режимів та інших людей літнього віку до громади м.Чернігова» місце зустрічі: діалог» грантова підтримка німецького фонду «Пам»ять, Відповідальність, Майбутнє»; термін реалізації; 01.10.15-31.01.16- кординатор міжрегіонального проекту «Школа молодіжної активності» за підтримки Спілки Української молоді та фонду NED рамках проекту «Консолідація та зміцнення громадянського суспільства Східної, Південної, Західної і Північної України».
Наукові та наукові методичні праці: автор понад 70 науково-методичних праць.


Острянко Тетяна Сергіївна 

Посада: старший викладач кафедри соціальної роботи
Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 2007 році закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Соціальна педагогіка».
Кандидат педагогічних наук (Київ, 2014 р. Тема дисертації : «Організаційно-педагогічна діяльність соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі», спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка).
Коло наукових інтересів: соціальна педагогіка, соціальна робота, інклюзивна освіта, зарубіжний досвід організації соціальної роботи, соціально-педагогічна робота з різними категоріями населення.
Довготермінові доручення: керівник Центру інклюзивної освіти Чернігівського національного технологічного університету.
Викладає дисципліни: «Паліативна соціальна робота», «Соціальна робота в системі громадського здоров’я», «Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями», «Профорієнтація та профдобір».
Проектна діяльність: 2015 р. учасник-тренер програми «Людина – не товар» за підтримки національної тренерської мережі центру "Ла-Страда-Україна". 2015 р. – брала участь у реалізації проекту «Паліативна допомога дітям: від розуміння проблеми до реальних дій» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».
2016 р. – керівник проекту «I am alive and I want to be heard” за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».
Наукові та наукові методичні праці: автор понад 40 науково-методичних праць.

Акименко Юрій Федорович

Посада: доцент кафедри соціальної роботи
Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 1993 році закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. Драгоманова (з відзнакою) за спеціальністю «Психологія і педагогіка (шкільна)». Кандидат психологічних наук (Київ, Інституті психології АПН України ім.Г.С. Костюка, 2003 р. Тема дисертації: «Психологічна корекція батьківського ставлення до дитини молодшого шкільного віку», спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
Стажування за кордоном:
• Сполучені Штати Америки (розвиток жіночих неурядових організацій щодо захисту прав жінок. Роботи з сім’ями (Програма “Відкритий світ”, 2006 р.));
• Велика Британія (створення неурядовими організаціями соціальних підприємств, як форми забезпечення стійкого розвитку ГО (2006 р.));
• Болгарія (подолання соціальних наслідків закриття атомних станцій та сталий розвиток територій (2006 р.));
• Німеччина (соціальний захист дітей та жінок (1995 р.));
• Литва (стратегічне планування соціально-економічного розвитку територій (1995 р.)).
Коло наукових інтересів: психологічна допомога ветеранам АТО та членам їх родин, практична психологія, консультативна і тренерська діяльність.
Довготермінові доручення: регулярно приймаю участь в індивідуальному психологічному консультуванні викладацького складу ЧНТУ та студентів.
Викладає дисципліни: «Практична соціальна робота», «Проблеми соціальної роботи і соціальної політики в Україні», «Гендерологія в соціальній роботі».
Проектна діяльність: з 2014 по 2016 р. експерт проекту «Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму до громади м. Чернігова» за підтримки Німецького Фонду „Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє“. З 2016 р. беру участь у реалізації програми «Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні» (проект «Україна-Норвегія»).
У 2016 році відповідав за польовий етап соціологічного дослідження, що проводиться в Україні японськими університетами з міст Нагоя, Хіросіма, Фукусіма.
З 1993 року по теперішній час приймав участь у більш ніж 20 міжнародних проектах соціально-економічного та психологічного спрямування ЮНЕСКО, Чорнобильської Програми ПРООН Відродження і Розвитку, Фонду «Євразія», ТАСІС, UCAN, БІЗПРО, Міністерства Торгівлі та Промисловості Великобританії, Міністерство праці США, Посольства Японії в Україні, Посольства США в Україні, ЮНІСЕФ, ВООЗ, ПРООН в Україні, Фонду Народонаселення ООН в Україні, Німецької федеральної компанії GIZ.
Має 8-річний досвід роботи в органах місцевого самоврядування, у тому числі з 2002 по 2006 роки очолював постійну комісію Славутицької міської ради з питань бюджету, фінансів та податкової політики.
Нагороджений почесними відзнаками, медалями, грамотами та дипломами Славутицької міської ради, міського голови Славутича, Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної ради, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, Міністерства соціальної політики України, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню при Президентові України, Міністерства Торгівлі та Промисловості Великобританії.
Наукові та наукові методичні праці: автор близько 20 науково-методичних праць.

 

Децюк Тетяна Миколаївна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи
Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 2006 році закінчила Чернігівський державний інтстут права, соціальних технологій та праці, отримала диплом спеціаліста соціальної роботи з відзнакою, спеціалізація «соціально-правовий захист».
Кандидат педагогічних наук (м. Глухів, 2015 р. Тема дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі в умовах вищого навчального закладу», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Коло наукових інтересів: зарубіжний досвід організації соціальної роботи, етика соціальної роботи, формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників, позааудиторна робота зі студентами.
Довготермінові доручення: керівник студентської соціальної служби та PR-центру Чернігівського національного технологічного університету.
Викладає дисципліни: «Міжнародний досвід соціальної роботи», «Етика соціальної роботи», «Основи самостійної та наукової роботи», «Порівняльна соціальна політика».
Проектна діяльність:
Член ініціативної групи щодо реалізації міжнародного проекту проекту «Global proekt of theTrees of Peace» у м. Чернігові (квітень 2015 року).
Керівник проекту «Паліативна допомога дітям: від розуміння проблеми до реальних дій» від ГО «Чернігів Європейський» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (вересень-листопад 2015 року).
Керівник тренерської групи за програмою «Протидія торгівлі людьми» ГО «Чернігів Європейський» від Національної тренерської мережі ГО «Ла Страда – Україна» (лютий 2015 р. – червень 2016 р.).
Керівник проекту «СтадіOn: Розфарбуємо спортивні мрії разом!» від ГО «Чернігів Європейський» за підтримки Британської Ради (травень 2016 року).
Менеджер проекту «Я живий – почуй мене!» ГО «Чернігів Європейський», який реалізовувався за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках програми «Громадське здоров’я» (вересень-листопад 2016 року).
Керівник проекту «Треш-арт майданчики «Еко-планета біля університету» від ЧНТУ за підтримки Британської Ради (квітень-червень 2017 року).
Наукові та наукові методичні праці: автор понад 30 науково-методичних праць.

 

Левицька Надія Сергіївна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи
Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 2010 році закінчила з відзнакою Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці за спеціальністю «Соціальна робота».
Кандидат психологічних наук (Київ, 2015 р. Тема дисертації : «Особливості економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери», спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
Коло наукових інтересів: соціальна робота в громаді, соціальне проектування, соціальне підприємництво, сталий розвиток громад.
Довготермінові доручення: координатор Ресурсного Центру із місцевого сталого розвитку громади Чернігівського національного технологічного університету. Керівник студентського Дебатного клубу з проблем сталого розвитку суспільства.
Викладає дисципліни: «Теорія соціальної роботи», «Соціальна робота в громаді», «Соціальне підприємництво», «Професійна діяльність соціальних працівників у громаді».
Проектна діяльність:
• Програма протидії торгівлі людьми в Східній Європі за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії у співпраці з Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні (член тренерської групи ЧНТУ Національної тренерської мережі Ла-Страда України, травень 2015 р.).
• Програма «Активні громадяни» від Британської Ради: сертифікат учасника та проведення 9 тренінгів для громад Чернігівщини, травень 2015 – квітень 2016 р. (як член ГО «Чернігів Європейський»).
• Проект «Україна-Норвегія», розробка та викладання курсу «Соціальне підприємництво» (2016-2017рр.).
• Програма «Активні громадяни» Британської Ради: сертифікат фасилітатора програми національного рівня в партнерстві з ЧНТУ, липень 2016 – нинішній час.
• Проект «Я живий – почуй мене» від Міжнародного фонду «Відродження», вересень – листопад 2016 р., член робочої групи.
• Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

 

Ревко Альона Миколаївна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи
Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 2007 році закінчила Чернігівський держаний технологічний університет за спеціальністю «Фінанси».
Кандидат економічних наук (2014 р., Тема дисертації : «Заробітна плата як інвестиції в модернізацію людського потенціалу регіону», спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).
Коло наукових інтересів: економічний потенціал територіальних громад, людський розвиток, соціальне підприємництво, сталий розвиток.
Довготермінові доручення: керівник Інформаційного центру Європейського Союзу Чернігівського національного технологічного університету, заступник зав. кафедри соціальної роботи ЧНТУ.
Викладає дисципліни: «Соціальна робота на підприємстві», «Соціальний аудит на інспектування», «Теорія соціального управління».
Проектна діяльність:
- Програма «Активні громадяни» Британської Ради, тренер з травня 2015 р.
- Програма протидії торгівлі людьми в Східній Європі за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії у співпраці з Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні (учасниця тренерської групи ЧНТУ Національної тренерської мережі Ла-Страда України, з травня 2015 р.).
- МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВІДРОДЖЕННЯ". Програмна ініціатива МФВ «Громадське здоров’я». “Підтримка ініціатив громадських організацій до Всесвітнього дня паліативної допомоги «Паліативна допомога дітям»”, 2015 р., експерт проекту.
- Конференція-тренінг для викладачів «Кроки до сталого майбутнього» у рамках Програми Балтійських Університетів (м. Уппсала, Швеція, травень 2015р.).
- Економічний Форум молодих лідерів (м. Новий Сонч, Польща, вересень 2015 р. та 2016 р.).
- МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВІДРОДЖЕННЯ". Програмна ініціатива МФВ «Громадське здоров’я». “Підтримка ініціатив громадських організацій до Всесвітнього дня паліативної допомоги «Я живий – почуй мене!», 2016, експерт проекту.
- Конференція для викладачів «Освіта для сталого розвитку» у Лодзькому технологічному університеті в рамках Програми Балтійських Університетів (м. Рогув, Польща, жовтень 2015 р. та 2016 р.).
- Школа соціального підприємця (Норвегія, травень 2016 р.).
- Тренінг для викладачів SAIL (Sustainability Applied in International Teaching and Learning) на борту парусника «Фредерік Шопен» (Ставангер/Норвегія – Антверпен/Бельгія, червень-липень 2016 р.).
- 46-й Саміт “Innovation and Social Entrepreneurship in the development process in Ukraine” (Норвегія, серпень 2016 р.).
- Проект «Україна-Норвегія», викладання тренінг-курсу «Соціальне підприємництво», 2016 та 2017 рр.
- Школа соціального підприємництва (Грузія, лютий 2017 р.).
Наукові та наукові методичні праці: автор понад 30 науково-методичних праць.

 

Лєскова Любов Федорівна 

Посада: старший викладач кафедри соціальної роботи
Освіта, науковий ступінь, вчене звання:
У 1978 році вступила до Чернігівського філіалу КПІ на ЗТФ і в 1985 році закінчила повний курс Харківського інженерно-економічного інституту за спеціальністю економіка та організація промисловості та отримала кваліфікацію інженера-економіста. (диплом МВ-І № 017469)
У 1998 році закінчила курс підготовки викладачів соціальної роботи, здійснений компанією «Zenit Foundation» у співпраці з Університетом середньої Швеції, м. Естерсунд, Швеція.
У 2000 році склала кандидатські іспити з філософії та іноземної мови в Чернігівському державному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка.
В 2000 році закінчила курс «Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики» в Школі соціальної роботи НаУКМА у партнерстві з Політехнічним університетом «Англія» (Велика Британія) та Університету м. Опорто (Португалія).
У 2011 році закінчила факультет соціального управління Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України за програмою «Інноваційні форми і методи підготовки фахівців соціальної роботи у вищому навчальному закладі» і рішенням державної екзаменаційної комісії від 9 жовтня 2011 р. пройшла перепідготовку за спеціальністю «соціальна робота». (Диплом про перепідготовку ДС № 000655).
У жовтні 2012 році пройшла навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів та навчальних центрів і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. (Посвідчення № 471-12-25).
Коло наукових інтересів: менеджмент соціальної роботи, соціальна робота, соціальні проблеми зайнятості, зарубіжний досвід організації соціальної роботи, система організації соціальних служб, організація діяльності установ соціальної сфери.
Довготермінові доручення: керівник волонтерського центру «Довіра» (Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій) Чернігівського національного технологічного університету.
Викладає дисципліни: «Менеджмент соціальної роботи», «Соціальні проблеми зайнятості на ринку праці», «Система організації соціальних служб», «Організація діяльності установ соціальної сфери».
Проектна діяльність: брала участь у реалізації проекту 2015 р. «Школа молодіжної активності» за підтримкою Української спілки молоді та американського фонду NED; 2017 рік – участь у реалізації проекту «Культурно-просвітницький центр для ВПО «Наша сила в єдності» Чернігівської міської ради «Бюджет участі»


Мекшун Алла Дмитрівна 

Посада: старший викладач кафедри соціальної роботи
Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 2001 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».
Коло наукових інтересів: соціальна педагогіка, соціальна робота.
Викладає дисципліни: «Методи і технології соціальної роботи», «Основи соціальної педагогіки», «Соціальна інтеграція людей з функціональними обмеженнями», «Гендерологія в соціальній роботі».
Проектна діяльність: 2016 р. учасник-тренер програми «Людина – не товар» за підтримки національної тренерської мережі центру "Ла-Страда-Україна", участь в реалізації Міжрегіонального проекту «Школа молодіжної активності» за підтримки української спілки молоді та американського фонду NЕD.
Наукові та наукові методичні праці: автор понад 37 науково-методичних праць.

 

Захаріна Марина Іванівна

Посада: асистент кафедри соціальної роботи 
Освіта: в 2008 р. закінчила Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці за спеціальністю «Соціальна робота»
Закінчила аспірантуру ЧДІЕіУ, спеціальність 09.00.03-соціальна філософія та філософія історії - 1 листопада 2013 р.
Тема дисертаційної роботи “Філософсько-педагогічна концепція В. Зеньковського у сучасному освітньому дискурсі"
Коло наукових інтересів: етика соціальної роботи, антропологія, соціальна філософія, філософія освіти.
Викладає дисципліни: Етика соціальної роботи, Проблеми соціальної роботи та СП, Кадрове діловодство
Пройшла тренінги з Активних громадян та Молодіжний працівник
Наукові та методичні праці: автор понад 20 науково-методичних праць. 


Максьом Катерина Володимирівна

Посада: асистент кафедри соціальної роботи.
Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 2013 році закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (спеціальність «Психологія»), у 2017 році закінчила Чернігівський національний технологічний університет (спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»).
З 2013 року - здобувач наукового ступеню кафедри соціальної роботи (Тема дисертації: «Соціально-психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту підлітків як чинник запобігання шкільному булінгу», спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
Коло наукових інтересів: соціальна психологія, соціальна робота, емоційний інтелект, булінг, зарубіжний досвід запобігання булінгу в шкільному середовищі, соціально-психологічна робота з різними категоріями населення.
Довготермінові доручення: фасилітатор програми «Активні громадяни» Британської Ради від Чернігівського національного технологічного університету.
Викладає дисципліни: «Інформаційні системи і технології в соціальній роботі», «Організація наукових досліджень в соціальній роботі», «Історія соціальної роботи», «Методи і технології соціальної роботи», «Соціальна робота по організації дозвілля», «Менеджмент соціальної роботи», «Система організації соціальних служб».
Проектна діяльність: 2015 р. – брала участь у реалізації проекту «Паліативна допомога дітям: від розуміння проблеми до реальних дій» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження»; 2016 р. учасник-тренер програми «Протидія булінгу» за підтримки національної тренерської мережі центру «Ла-Страда Україна»; 2016 р. – реалізація проекту «STOP BULLYING: зупинимо шкільне насильство разом» за підтримки Британської Ради в Україні та національної тренерської мережі центру «Ла-Страда Україна»; 2016 р. - 2017 р. - брала участь у реалізації проекту «Україна-Норвегія».

Перегляд матеріалів ...
Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права (2)

Завідувач кафедри: Козинець Олена Гаврилівна, к.і.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 410

Телефон кафедри: 665-241

Електронна адреса: state_and_law@ukr.net

 

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права як окремий підрозділ юридичного факультету має досвід роботи 18 років. Але, необхідно відмітити, що історія кафедри починається з діяльності циклової комісії юридичних дисциплін Чернігівського юридичного технікуму (1969-1994 рр.).

У 1994 р. після реорганізації технікуму в коледж продовжував існувати цикл юридичних дисциплін, з якого у 1998 р. була виділена як окремий підрозділ циклова комісія історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права.

У лютому 2004 р. після утворення на базі юридичного коледжу Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці внаслідок реорганізації циклової комісії була створена кафедра історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права.

Кафедра здійснює свою діяльність у відповідності з діючим законодавством, згідно Положення “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”. Кафедра проводить: навчальну; методичну і науково-дослідницьку роботу; роботу зі студентами.

У 2011 р. у зв’язку з реорганізацією інституту шляхом приєднання до Чернігівського державного технологічного університету (з 4 жовтня 2013 року Чернігівського національного технологічного університету) кафедра історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права (з червня 2013 р. кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права) продовжує свою діяльність на юридичному факультеті університету.

З вересня 2014 року кафедра в складі юридичного факультету увійшла до Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій ЧНТУ.


Перегляд матеріалів ...
Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу

Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу (3)

Завідувач кафедри: Рудик Вікторія Анатоліївна, к.ю.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 402, каб. 108

Телефон кафедри: 665-243

Електронна адреса: kaf.trud.prava@ukr.net

Web сайт: http://kafedratpsz.wix.com/kaftrudprava

 

Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу має 49-річний досвід роботи як підрозділ юридичної освіти в Україні. На даний час кафедра функціонує у складі юридичного факультету Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету та є випусковою кафедрою цього навчального закладу.

Склад кафедри трудового права, адміністративного права та процесу налічує 9 науково-педагогічних працівників, серед них: особи з почесними званнями «Заслужений працівник народної освіти України», «Відмінник освіти»; науковими ступенями доктора юридичних наук, кандидата юридичних наук; вченими званнями професора, доцента.

Учені кафедри проводять наукові дослідження з актуальних проблем науки трудового права, адміністративного права та права соціального забезпечення.

За результатами науково-дослідної роботи викладачами кафедри публікуються монографії, підручники, навчальні посібники, науково-практичні коментарі, збірники нормативно-правових актів, навчально-методичні посібники, наукові статті. Невід’ємною складовою науково-дослідної роботи на кафедрі є активна участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, що організовуються в Інституті та поза його межами. 

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють методичній роботі, яка, перш за все, спрямована на методичне забезпечення навчального процесу. На кафедрі чітко визначилися основні напрями підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері зайнятості і соціального захисту населення. Основними навчальними дисциплінами кафедри є: «Трудове право України», «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Право соціального забезпечення». Спеціальними дисциплінами кафедри є: «Оплата праці», «Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю», «Правові засади публічної служби в Україні» та інші. 

Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу як випускова кафедра Інституту здійснює безпосереднє керівництво юридичної клініки «Adiutorium», яка успішно функціонує при нашому навчальному закладі.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра фізичної реабілітації

Кафедра фізичної реабілітації (0)

Завідувач кафедри: Зайцев Володимир Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент

Адреса: м. Чернігів,  вул. Козацька, 1-В

Телефон кафедри: 5-37-35

Електронна адреса: zdorovya.stu@gmail.com

Web сайтhttp://zdorovya.stu.cn.ua/

Перегляд матеріалів ...
Кафедра цивільного, господарського права і процесу

Кафедра цивільного, господарського права і процесу (2)

Завідувач кафедри: Колодій Інна Миколаївна, к.ю.н.

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 411

Телефон кафедри: 665-242

Електронна адреса: laws.inst.411@ukr.net

 

Кафедру цивільного, господарського права і процесу утворено у 2013 році.

Кафедра забезпечує здійснення навчально-виховного процесу, насамперед, на юридичному факультеті (денної та заочної форм навчання).
Кафедра є випусковою, здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» зі спеціалізацій: «Цивільне та господарське право», «Правове регулювання економіки», «Правове забезпечення підприємницької діяльності».
Кафедрою забезпечується викладання спеціально-юридичних дисциплін на інших факультетах Чернігівського національного технологічного університету.

Перегляд матеріалів ...

Меню

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Права і Соціальних Технологій створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-42-44
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14