Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
П'ятниця, 17 квітня 2015 17:27

Науково-педагогічний склад кафедри

Колодій Інна Миколаївна, кандидат юридичних наук, завідувачка кафедри. У 2003 році закінчила Одеський національний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація - юрист; спеціалізація «Правове забезпечення підприємницької діяльності»). У жовтні 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки банківських установ в Україні» у спеціалізованій вченій раді при Національній академії прокуратури України зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Є автором біля 80 наукових та навчально-методичних праць. Викладає курси навчальних дисциплін: «Банківські правочини», «Сімейне право», «Спадкове право та нотаріальний процес», «Цивільне право». Коло наукових інтересів: правове регулювання договірних відносин в світлі інтеграції України до міжнародних співтовариств.

 

Апанасенко Катерина Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри. У 2003 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація - магістр права). У жовтні 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Правовий режим майна, що є в комунальній власності» у спеціалізованій вченій раді при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зі спеціальності 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. Є автором біля 100 наукових праць, у тому числі монографії «Право комунальної власності: господарсько-правовий аспект», навчального посібника «Державне регулювання та нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності» і науково-практичного коментаря до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Викладає курси навчальних дисциплін: «Господарське право», «Господарсько-процесуальне право», «Інвестиційне право», «Правові засади державного регулювання господарської діяльності в Україні», «Правовий режим цінних паперів». Коло наукових інтересів: правове регулювання організаційно-господарських відносин.

 

Барабаш Алла Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри, автор понад 40 наукових праць. У 1991 році закінчила Чернігівський юридичний технікум, у 1997 році юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» і отримала кваліфікацію юриста. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Правове регулювання лізингових відносин в Україні», спеціальність 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». Захист відбувся в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк). У 2007 році отримала атестат доцента, яким їй присвоєно вчене звання доцента. Викладає курси навчальних дисциплін: «Земельне право», «Корпоративне право», «Міжнародне приватне право».

 

 

Шпомер Алла Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри. У 1988 році закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство». У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект)» за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента. Є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Викладає курси навчальних дисциплін: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Проблеми господарського права», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності». Коло наукових інтересів: правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах і галузях діяльності.

 

Кочина Олександра Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри. У 2011 році закінчила магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство», спеціалізація «Цивільне право». В 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Порядок відшкодування моральної (немайнової) шкоди за порушення авторських та суміжних прав» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Є автором понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Викладає курси навчальних дисциплін: «Медичне право», «Право інтелектуальної власності», «Транспортне право», «Цивільне право». Коло наукових інтересів: захист авторських та суміжних прав.

 

 

Стрілець Олена Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри. У 2010 році закінчила магістратуру юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство». В 2010-2013 рр. навчалася в аспірантурі юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. В 2014 році в Інституті Законодавства Верховної Ради України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Звичай в системі сучасного права» із спеціальності 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Автор низки наукових праць, серед яких 2 монографії: «Звичай в системі сучасного права» (2017 р.), «Форс-мажорні застереження в комерційній практиці» (2019 р.). Викладає курси навчальних дисциплін: «Право інтелектуальної власності», «Податкове право». Сфера наукових інтересів: податкове право, правове регулювання підприємницької діяльності. Член Асоціації правників України.

 

Пузирна Наталія Станіславівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри. У 2005 році закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація - юрист). У травні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративно-правові засади забезпечення діяльності омбудсмана в Україні» у спеціалізованій вченій раді при Національному авіаційному університеті зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». У 2017 році присвоєно вчене звання доцента. Є автором понад 50 наукових праць, у тому числі колективної монографії «Діяльність омбудсмана в Україні: питання адміністративно-правового забезпечення». Викладає курси навчальних дисциплін: «Адміністративно-процесуальне право», «Право соціального забезпечення». Коло наукових інтересів: адміністративно-правова діяльність омбудсмана в Україні.

 

Керноз Неля Євгеніївна, старший викладач кафедри. У 1984 році закінчила Чернігівський юридичний технікум. У 1988 році закінчила Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського. Автор понад 40 наукових праць, в тому числі 3-х навчальних посібників: «Перегляд судових рішень у порядку адміністративного, цивільного, господарського судочинств як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб» (2006 рік); «Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб» (2010 рік); «Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб» (2018 рік) та 3-х практикумів: «Практикум з адміністративно-процесуального права (тестові завдання)» (2010 рік); «Практикум з цивільно-процесуального права (тестові завдання)» (2010 рік); «Практикум з адміністративно-процесуального права (тестові завдання)» (2011 рік). Викладає курс навчальної дисципліни «Цивільне процесуальне право». Сфера наукових інтересів: національне судочинство та міжнародний захист прав людини.

Читати 14690 разів

Детальніше в цій категорії: Освітні програми кафедри »

Меню

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Права і Соціальних Технологій створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-42-44
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14
Ви тут: Home