Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Кафедра кримінального права та правосуддя

Кафедра кримінального права та правосуддя (3)

Завідувач кафедри: Коломієць Наталія Володимирівна, д.ю.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 409

Телефон кафедри: 665-240

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Веб-сайт кафедри: https://kriminal.stu.cn.ua/

 

Кафедра кримінального права та правосуддя утворена 10 лютого 2004 р. внаслідок реорганізації циклової комісії кримінально-правових дисциплін та організації роботи правоохоронних органів Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. Створення кафедри було викликано необхідністю формування і підготовки кваліфікованих фахівців у сфері кримінально-правових дисциплін, здатних використовувати набуті теоретичні та практичні знання у подальшій професійній діяльності.

Завідувачем кафедри з моменту її створення до вересня 2012 р. була к.ю.н., доцент Остапенко Л.А., з вересня 2012 по вересень 2014 року – к.ю.н., доцент Берднік І.В, з вересня 2014 року по 2019 рік – к.ю.н., доцент Головко М.Б, з вересня 2019 року кафедру очолює д.ю.н., доцент, професор кафедри Коломієць Н.В.

Кафедра кримінального права і правосуддя є випусковою, її діяльність регламентується розробленим і затвердженим в установленому порядку Положенням про кафедру Чернігівського національного технологічного університету.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» (освітня програма «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура»)), викладає провідні юридичні дисципліни, які забезпечують фундаментальні правові знання в галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінального процесуального права, судової медицини та судової психіатрії,  криміналістики, адвокатури, прокуратури, судової експертизи, юридичної психології.

Враховуючи роль і місце кафедри у фаховій підготовці студентів-юристів, основні зусилля були спрямовані на: по-перше, формування дійового кадрового потенціалу, по-друге, вдосконалення методики та підвищення якості викладання, забезпечення навчального процесу у світлі вимог Болонського процесу та вдосконалення науково-дослідної роботи і по-третє, організацію науково-дослідної роботи.

У відповідності до укладених двосторонніх договорів кафедра здійснює організацію проходження студентами юридичної практики в підрозділах національної поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, Апеляційному суді Чернігівської області, місцевих судах міста Чернігова, у Раді адвокатів Чернігівської області, в Чернігівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі, в філії Центру пробації в Чернігівській області.

Кафедра має власну історію та традиції. Викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-практичних семінарах, дослідницьких проектах, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, проводять круглі столи, приділяють особливу увагу науковій та навчально-виховній роботі зі студентами. Результати науково-дослідної діяльності апробовані під час проведення щорічних науково-практичних конференцій, а матеріали  публікуються у фахових виданнях.

Наукова та навчально-методична робота кафедри

Традиційним на кафедрі стало проведення круглих столів та науково-практичних семінарів, на засіданнях яких відбувається обмін досвідом з широкого спектру проблем, які стосуються як процесу викладання навчальних дисциплін, так і наукових питань.

Науковою темою, над розробкою і впровадженням якої працюють викладачі кафедри, є «Проблеми захисту прав i свобод людини i громадянина у кримінальному провадженні».

Невід’ємною складовою частиною наукової роботи викладачів кафедри є їх активна участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікації наукових статей у фахових виданнях, рецензування авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата наук, офіційне опонування на захист кандидатських дисертацій у спеціалізованих учених радах України.

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють методичній роботі, яка, перш за все, спрямована на методичне забезпечення навчального процесу. Так, для студентів денної та заочної форми навчання з усіх дисциплін кафедри створені методичні комплекси, які включають програми курсів, робочі навчальні програми, плани семінарських занять, навчальні матеріали й завдання творчого характеру, тестові завдання, конспекти лекцій та інше.

Навчальні дисципліни кафедри

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: “Кримінальне право”, “Кримінально-виконавче право”, “Кримінологія”, “Адвокатура в Україні”, “Система охорони державної таємниці”, “Юридична психологія”, “Судові та правоохоронні органи”, “Правові засади оперативно-розшукової діяльності”, “Етика юриста”, “Криміналістика”, “Правоохоронні органи”, “Кримінально-процесуальне право”, “ Основи національної безпеки ”, “Правова статистика”, “Прокуратура в Україні”, “Судова медицина та судова психіатрія”,  “Актуальні проблеми досудового розслідування”; “Судова експертиза”, “Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів”, “Проблеми виконання покарань за кримінальним законодавством України”, “Актуальні проблеми кваліфікації злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг”, “Проблеми теорії доказів у кримінальному провадженні”, “Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві України”, “Актуальні проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів”.

Робота зі студентами

Викладачі кафедри проводять активну наукову та навчально-виховну роботу зі студентами, виступають науковими керівниками при написанні наукових статей та тез для участі у проведенні студентських, міжвузівських науково-практичних конференцій, випускних кваліфікаційних робіт, регулярно організовують зустрічі студентів з практичними працівниками суду, прокуратури, національної поліції, а також відвідування судових розглядів у кримінальних та цивільних справах.

Кафедра кримінального права та правосуддя посідає гідне місце серед структурних підрозділів Чернігівського національного технологічного університету і має достатній кадровий, науковий та методичний потенціал для підготовки компетентних фахівців на ринку праці.

Меню

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Права і Соціальних Технологій створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-42-44
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14
Ви тут: Кафедра кримінального права та правосуддя