Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Історія та сучасність

20 жовтня 1969 року заснований Чернігівський юридичний технікум за ініціативою тодішнього Міністра соціального забезпечення України, двічі Героя Радянського Союзу Олексія Федоровича Федорова. Першим директором технікуму був Балука Степан Іванович.

На той час це був єдиний в Україні навчальний заклад, який готував фахівців для системи соціального захисту населення за спеціальностями «Правознавство і організація соціального забезпечення громадян» та «Бюджетний облік для системи соціального забезпечення».

1993 рік. Технікум входить до навчального комплексу «Юрист», створеного спільним наказом Міністерства освіти України та Міністерства соціального захисту населення України на базі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1994 рік. Технікум змінює свій статус та назву – стає Чернігівським юридичним коледжем на чолі з Кубраком В.М. і готує бакалаврів за спеціальностями «Правознавство і організація соціального захисту громадян» і «Фінанси» за спеціалізацією «Бюджетний облік для системи соціального захисту населення».

1997 рік. Коледж, виходячи з вимог нової концепції соціальної роботи, за ініціативою Міністерства соціального захисту населення України та завдяки сприянню міжнародного проекту ТАСІС «Соціальний захист в Україні» розпочав підготовку фахівців за спеціальністю «Соціальна робота».

2003 рік. Чернігівський юридичний коледж стає Чернігівським державним інститутом права, соціальних технологій та праці. Ректором було призначено Кубрака Василя Михайловича, заслуженого працівника освіти, доцента. Основне завдання навчального закладу - підготовка фахівців для соціальної сфери за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальностями «Правознавство», «Соціальна робота», «Фінанси». До 2011 року навчальний заклад перебував у підпорядкуванні Міністерства праці та соціальної політики України.

Від дня заснування і до 2011 року в технікумі, коледжі та інституті для сфери соціального захисту населення було підготовлено більше 20 тисяч фахівців за денною та заочною формами навчання.

2011 рік. Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці підпорядковується Міністерству освіти і науки України. Цього ж року він був приєднаний до Чернігівського державного технологічного університету.

2014 рік. Створено Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій у складі Чернігівського національного технологічного університету, який готує магістрів, спеціалістів та бакалаврів за спеціальностями «Правознавство» і «Соціальна робота». Інститут очолює директор Остапенко Людмила Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, колишня випускниця Чернігівського юридичного технікуму, яка в своїй роботі продовжує кращі традиції Чернігівського національного технологічного університету і колишнього Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці.

Інститут проводить підготовку бакалаврів за напрямами підготовки 6.030401 «Право» і 6.130102 «Соціальна робота», спеціалістів та магістрів за спеціальностями 7.03040101 і 8.03040101 «Правознавство» та 7.13010201 і 8.13010201 «Соціальна робота». В 2013 році відкрита аспірантура за спеціальністю 19.00.05 – Соціальна психологія, психологія соціальної роботи.

Науково-педагогічні працівники інституту спрямовують зусилля на підготовку конкурентоспроможних фахівців з права та соціальної роботи, проводять наукові дослідження в галузі знань «Право» та «Соціальне забезпечення», долучаючи до цього студентів. Як результат, захищено 4 докторські та більше 30 кандидатських дисертацій, опубліковано близько 40 монографій та навчальних посібників, результати наукових досліджень публікуються в наукових вісниках інституту – «Соціальне право України» та «Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія», а також фахових виданнях України та зарубіжних журналах.

Налагоджені міжнародні зв’язки інституту. Зокрема, студенти та викладачі ННІ права та соціальних технологій долучаються до міжнародної спільноти вузів, які впроваджують ідеї освіти для сталого розвитку в мережі Програми Балтійських університетів. У співпраці з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» інститут долучається до проблем розбудови громадянського суспільства в Україні. З 2014 року реалізовується проект «Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалістичного та тоталітарних режимів, інших людей похилого віку до громади м. Чернігова», підтриманий німецьким фондом «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє».

За ініціативою студентів у навчальному закладі створена юридична клініка «Adiutorium» (керівник – Литвиненко Валентина Миколаївна), яка є структурним підрозділом університету, де студенти старших курсів, надаючи безкоштовну правову допомогу соціально незахищеним верствам населення, мають прекрасну можливість ще на етапі навчання набувати практичні навички професійного юриста.

Студенти охоче працюють у Волонтерському центрі «Довіра» (керівник – Лєскова Любов Федорівна) , що допомагає їм використовувати набуті ними теоретичні знання із соціальної роботи на практиці під час реалізації соціальних проектів. Основним завданням Студентської соціальної служби (керівник - Децюк Тетяна Миколаївна) є надання безоплатних соціальних послуг соціально незахищеним верствам населення, проведення соціальних акцій.

З 2005 року в інституті діє творча студія «Гаудеамус», головна мета якої – допомагати кожній особистості творчо розвиватися, удосконалювати власний творчий потенціал.

Читати 4076 разів

Меню

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Права і Соціальних Технологій створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-42-44
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14
Ви тут: Загальна інформація Про ННІ Права Історія та сучасність