Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Навчально-методична робота
Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. Навчально-методична робота полягає у методичному забезпеченні й удосконаленні існуючих форм і видів занять зі студентами.

Основними напрямами навчально-методичної роботи є:
− перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
− створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей згідно із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
− удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;
− вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;
− методичне забезпечення єдності навчального процесу і наукових досліджень;
− методична допомога в роботі кураторів академічних груп;
− аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок;
- вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;
− аналіз загальних і специфічних питань методики викладання.

Меню

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Права і Соціальних Технологій створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-42-44
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14
Ви тут: Навчальний процес Навчально-методична робота