Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Центр сталого розвитку громади
Центр сталого розвитку громади

Центр сталого розвитку громади (0)

Центр сталого розвитку громади Чернігівського національного технологічного університету

Метою діяльності Центру є сприяння сталому розвитку громади м. Чернігова та регіону через активізацію науково-дослідницької, виховної та проектної діяльності науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів Університету, налагодження міжсекторальної взаємодії у громаді, організацію просвітницької, проектної та наукової діяльності у сфері сталого розвитку громад.

Основні завдання:
- Здійснення пропаганди досягнень сучасної науки та поширення наукових знань щодо сталого розвитку громади.
- Сприяння самостійній науково-дослідній діяльності в сфері сталого розвитку громади.
- Акумуляція нових знань, постановка, вирішення та практична реалізація актуальних проблем сталого розвитку громади і тих напрямів, що розвиваються на межі споріднених наук та міждисциплінарних зв’язків.
- Висвітлення і поширення результатів науково-дослідного пошуку, науково-дослідних робіт та проектів у сфері сталого розвитку громади.
- Методична та організаційна допомога у написанні грантових заявок до міжнародних програм та проектів міжнародної технічної допомоги, які мають спрямованість на сталий розвиток громади, підтримку соціально вразливих категорій населення;
- Організація навчально-виховного процесу, орієнтованого на сталий розвиток громади м. Чернігова.
- Інформування громади м. Чернігова про засади сталого розвитку суспільства.
- Пропагування інноваційних технологій в побут та життя населення Чернігівщини (школи, ПТНЗ, ВНЗ, підприємства та організації).
- Сприяння волонтерській діяльності студентів, магістрантів та аспірантів, їх активне залучення до заходів Центру.
- Організація та проведення культурно-масових заходів (концерти, фестивалі, виставки, заходи творчого характеру, конференції, з’їзди), які сприяють сталому розвитку громади.
- Виконання інших завдань, спрямованих на реалізацію мети діяльності Центру сталого розвитку громади.

Принципи діяльності Центру:
- Науковість (впровадження теоретико-методологічних основ сталого розвитку громади в практичну діяльність Центру, програмно-методичного інструментарію, оцінка ефективності технологій, що використовуються для досягнення позитивного результату).
- Системність (забезпечення тривимірності в реалізації завдань Центру, наступності між освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр – спеціаліст – магістр).
- Міжвідомча інтеграція та соціальне партнерство (координація дій різних відомств, соціальних інституцій, служб з метою реалізації основних завдань та напрямів діяльності Центру).
- Пріоритетність змістової й організаційної самостійності та зворотного зв’язку (створення умов науково-пошукової та консультативної діяльності, що вимірюється та оцінюється кількісними та якісними результатами діяльності Центру).

Основні напрями діяльності:
- Проведення наукової діяльності в напрямку сталого розвитку громади.
- Вивчення сучасних теоретичних підходів у сфері сталого розвитку громади.
- Організація зустрічей з провідними вченими, публічних науково-комунікативних заходів та подій, які мають на меті поширення наукового світогляду, посилення науково-дослідної роботи у сфері сталого розвитку громади.
- Організація участі аспірантів, магістрантів та студентів у конкурсах наукових праць та конференціях з проблематики сталого розвитку.
- Організація та проведення конференцій, круглих столів, навчальних та навчально-методичних семінарів, інших форм організації науково-дослідної роботи з проблематики сталого розвитку.
- Налагодження співробітництва з міжнародними організаціями та фондами, надання підтримки у підготовці та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги , спрямованої на розвиток громади.
- Сприяння реалізації соціальних змін в громаді.
- Впровадження інклюзивної освіти у вузі.
- Розвиток соціальної активності людей похилого віку.

Координатори роботи Центру:
к.психол.н., доцент Т.І. Сила
к.психол.н., Н.С. Левицька

Адреса Центру: м. Чернігів, вул. Козацька 1б (50 р. ВЛКСМ).

Відбувся фінал відбіркового етапу студентських дебатів, присвячених сталому розвитку громад (детальніше...)

Проводиться конкурс мікрогрантів на реалізацію студентських проектів в рамках спільного проекту Європейського Союзу та програми розвитку ООН (детальніше...)

Меню

Випадкове зображення

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-42-44
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Права і Соціальних Технологій створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Ви тут: Навчальний процес Центр сталого розвитку громади