Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
News
Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін

Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін (2)

Завідувач кафедри: Козинець Олена Гаврилівна, к.і.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 410

Телефон кафедри: 665-241

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Сайт кафедри: https://tidp.stu.cn.ua/

Сторінка в соціальній мережі Facebook: https://www.facebook.com/ktidpkp

Сторінка в соціальній мережі Instagram: kpd_che_polytech

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCc89vF7i_W7zUdBO1ekKDMQ?view_as=subscriber

 

Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін як окремий підрозділ юридичного факультету має досвід роботи більше 20 років. Але, необхідно відмітити, що історія кафедри почалась з діяльності циклової комісії юридичних дисциплін Чернігівського юридичного технікуму (1969-1994 рр.). У 1994 р. після реорганізації технікуму в коледж продовжував існувати цикл юридичних дисциплін, з якого у 1998 р. була виділена як окремий підрозділ циклова комісія історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права. У лютому 2004 р. після утворення на базі юридичного коледжу Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці внаслідок реорганізації циклової комісії була створена кафедра історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права.

У 2011 р. у зв’язку з реорганізацією інституту шляхом приєднання до Чернігівського державного технологічного університету (з 4 жовтня 2013 року Чернігівського національного технологічного університету, нині - Національного університету «Чернігівська політехніка») кафедра історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права (з червня 2013 р. кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права) продовжує свою діяльність на юридичному факультеті університету.

З вересня 2014 року кафедра в складі юридичного факультету увійшла до Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій ЧНТУ, а з 2020 р. Національного університету «Чернігівська політехніка». 01 вересня 2020 р. кафедру перейменовано на кафедру правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін (презентація кафедри).

З 2017 р. кафедра є випусковою, її діяльність регламентується розробленим і затвердженим в установленому порядку Положенням про кафедру Національного університету «Чернігівська політехніка». Викладачі кафедри здійснюють підготовку фахівців ступеню вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Завідувачами спочатку циклової комісії, а потім кафедри з моменту її створення до 2001 р. був ст. викладач Ярошенко Г.П., з 2001 по 2004 р. – ст. викладач Марущак Н.В., протягом 2004 та 2005 рр. почергово завідувачами кафедри були к.п.н. Чебоненко С.О. та к.ю.н. Вереша Р.В. З листопада 2005 р. кафедру очолює к.і.н., доцент Козинець О.Г.

Кафедра володіє високим науково-педагогічним потенціалом та здійснює свою діяльність у відповідності з діючим законодавством.

Викладачі постійно працюють над професійним розвитком і професійним зростанням, регулярно проходять стажування. Приймають активну участь у науковій роботі, зокрема, працюють над науково-дослідною темою кафедри: «Проблеми державотворення, формування національної правової системи» (державний реєстраційний номер – 0116U003641).

Ними написані десятки статей, які опубліковані у фахових виданнях України, за кордоном та у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз: Scopus, Web of science, Copernicus та ін. Приймаємо активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах по результатам проведення яких опубліковано десятки тез доповідей.

Науково-педагогічні працівники кафедри у повсякденній роботі зі здобувачами вищої освіти залучають їх до громадської та наукової роботи, а також проводять національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадсько-правове, моральне, етичне, естетичне та трудове виховання.

Зокрема, результатом керівництва наукової роботи є написання здобувачами вищої освіти тез доповідей на Всеукраїнські, Міжнародні конференції та статей у фахові видання України з дисциплін кафедри.

Традиційним для роботи кафедри є щорічний захід «Тиждень кафедри», який проводиться на початку другого семестру кожного навчального року.

Кафедра проводить плідну профорієнтаційну роботу як в м. Чернігові, так і за його межами.

Кафедрою правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін регулярно проводяться круглі столи та науково-практичні семінари з актуальних проблем розвитку держави і права та правоохоронної діяльності.

Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін посідає гідне місце серед структурних підрозділів Національного університету «Чернігівська політехніка» і має достатній кадровий, науковий та методичний потенціал для вирішення всіх необхідних завдань, які постають як перед нею так і перед науково-педагогічними працівниками університету.

Меню

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Права і Соціальних Технологій створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-42-44
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14
Ви тут: Новини Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін