Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Студентська наукова діяльність
Студентська наукова діяльність

Студентська наукова діяльність

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності Інституту. Це один із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, розширення загального та професійного світогляду.

Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів є: залучення талановитої молоді до наукових досліджень, організація участі студентів в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, олімпіадах.

В Інституті діють також наукові гуртки:
1) Гурток «Етнос». Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а.
2) Науковий гурток кафедри соціології і психології «Прикладні соціологічні та психологічні дослідження». Керівник: Мазур Т.В., к.псих.н., доцент. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 310.
3) Гурток кафедри соціальної роботи «Місце зустрічі - діалог». Керівник: Акименко Ю.Ф., доцент кафедри. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1а.
4) Науковий гурток з проблем дослідження кримінального права, процесу та криміналістики «Феміда». Керівник: Коломієць Н.В., завідувач кафедри кримінального права та правосуддя. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1а.
5) Науковий гурток «Правознавець». Керівник: Толкач А.М., ст. викладач. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1а.
6) Науковий гурток «Соціальний правник». Керівник: Пузирний В.Ф., д.ю.н., професор. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1а.
7) Науковий студентський гурток «Цивіліст». Керівник: Колодій І.М., к.ю.н. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1а.
8) Дискусійний клуб кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права «Форум». Керівник: Козинець О.Г., завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1а.
9) Дебатний клуб зі сталого розвитку суспільства. Керівник: Левицька Н.С., доцент кафедри соціальної роботи. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Козацька, 1а.

Меню

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Права і Соціальних Технологій створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-42-44
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14
Ви тут: Розклад Розклад занять заочне відділення Студентська наукова діяльність